start

Rädda innemiljön med emissionsspärr från Racktech

Hos oss hittar du golv för både privat och offentlig miljö, och många av våra kunder kommer från såväl kommuner och landsting som stora butikskedjor och hotell.

Vi utför även behandlingar av betonggolv, med produkter som tillsammans bildar en mycket effektiv emissionsspärr.

Varför emissionsspärr?

Alla byggnader utsätts för vatten i en eller annan form. Ofta är det inte synligt för blotta ögat, men golvet attackeras från alla håll – regn, fukt som tränger upp från marken eller kondens. När man äntligen märker av skadan, brukar det vara på grund av att det luktar.

Fukten kan orsaka stor skada, och en av de vanligaste orsakerna till s.k. ”sjuka hus” är att fukt som tränger upp underifrån bryter ned mattlimmet, varvid en kemisk reaktion uppstår. Denna typ av problem är relativt ”modernt” och började uppträda när de äldre lösningsmedelsbaserade golvlimmerna förbjöds. De ersattes av vattenbaserade limmer, vilka bryts ned av fukt och alkali från betongen. De tidigare typerna av lim påverkades överhuvudtaget inte av fukt.

När limmet bryts ned av fukten, kan en frän, stickande lukt uppstå, och limmet kan bli i det närmaste förtvålat. Dessutom tränger emissionerna ner i betongen, ibland så djupt som 10 – 15 cm.

En annan typ av emissionsproblem hittar vi hos betonggolv som täckts med kaseinhaltigt flytspackel. Flytspackel började användas under sent 70-tal, och kasein tillsattes i spacklet för att det skulle flyta ut i tillräcklig omfattning. Problemet var att kaseinet bröts ned av fukten och gaser trängde upp genom golvet. Man kan se det på t.ex. parkettgolv, där ändträet har blivit svärtat av kväveföreningarna som bildas vid nedbrytningen.

När emissionerna trängt ner i betongen finns det egentligen bara två vägar att gå, om man inte vill bryta upp hela betonggolvet. En vanlig lösning är att skapa ett undertrycksventilerat övergolv, med hjälp av avancerade fläktsystem. Det är dock en dyr metod.

Ett billigare alternativ är att helt enkelt stänga inne de skadliga ämnena i betongen, så att de tar mycket längre tid på sig att tränga upp. Då får man ner de skadliga halterna i luften inomhus, och därmed också hälsorisken.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift