Emissionsspärr

Vikten av att välja rätt golv

När du väljer vilket golv som ska läggas, väljer du samtidigt en känsla. Golvet har mycket stor betydelse för vilken atmosfär rummet eller lokalen får, hur ”det känns” att befinna sig i rummet.

Känslan av rummet påverkas av såväl färg och mönster såväl som av materialet. Golvet har också betydelse för rummets akustik. Så välj noga – vilken känsla vill du förmedla?

Vi har ett stort sortiment av golv, för alla tänkbara miljöer. Butiker, skolor, gym, hotell, restauranger, skolor och sjukhusbyggnader – alla ställer olika krav på material och hållbarhet. Även golv för hemmamiljö finns i sortimentet.

Problem med dålig lukt?

Om betongen under ditt golv inte har fått torka tillräckligt länge, är det stor risk att det uppstår fuktproblem längre fram. Fukt kan bryta ned golvlimmet i din vinylmatta, med en kemisk reaktion som följd. Dessa emissioner tränger upp i rummet och du kan känna en unken lukt, och till och med bli sjuk av det.

Men vi på Racktech står väl rustade att hjälpa dig som fått problem. Behandlingen går i korthet ut på att man fyller igen porerna i betongen, och därmed stänger inne de hälsofarliga ämnen som bildats vid emissionen. Ytan blir vatten- och mögelavvisande, och våra produkter binder sen ytstrukturen så att du slipper dammbildning och får en yta som står emot spill.

Vi jobbar inte mot privatmarknaden. Men om du som privatperson har problem med ditt betonggolv, så kan vi förmedla kontakt till närmaste auktoriserade företag.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift